fbpx

קולקציה דלתות חדשה

דלת איטלקית חלקה, 100% עמידה במים, טריקה שקטה וידיות מעוצבות, 12 שנה אחריות.
*בקניית 4 דלתות ומעלה (לבן,שמנת). 

בחרו גוון
פסי ניקל
צוהרים
חירוץ
פס ניקל
2 פסי ניקל גל כפול לבן
פס ניקל
פס 1 ניקל גל לבן
פס ניקל
פס ניקל קשת בודד צד ידית לבן
פס ניקל
פס ניקל קשת בודד צד צירים לבן
פס ניקל
פסי ניקל 1 צד ידית 1 צד צירים לבן
פס ניקל
פסי ניקל 2 לאורך צד ידית לבן
פס ניקל
פסי ניקל 2 רוחב במרכז הדלת לבן
פס ניקל
פסי ניקל 2 רוחב עליון ותחתון לבן
פס ניקל
פסי ניקל 3 לאורך צד ידית לבן
פס ניקל
פסי ניקל 3 רוחב לבן
פס ניקל
פסי ניקל 4 רוחב לבן
פס ניקל
פסי ניקל 5 רוחב לבן
פס ניקל
פסי ניקל חץ וקשת לבן
פס ניקל
פסי ניקל קשת כפולה צד ידית לבן
פס ניקל
פסי ניקל קשת כפולה צד צירים לבן
פס ניקל
פס ניקל גל אגוז
פס ניקל
פס ניקל קשת בודד צד ידית אגוז
פס ניקל
פס ניקל קשת בודד צד צירים אגוז
פס ניקל
פסי ניקל 1 צד ידית 1 צד צירים אגוז
פס ניקל
פסי ניקל 2 לאורך צד ידית אגוז
פס ניקל
פסי ניקל 2 רוחב במרכז הדלת אגוז
פס ניקל
פסי ניקל 2 רוחב עליון ותחתון אגוז
פס ניקל
פסי ניקל 3 לאורך צד ידית אגוז
פס ניקל
פסי ניקל 3 רוחב אגוז
פס ניקל
פסי ניקל 4 רוחב אגוז
פס ניקל
פסי ניקל 5 רוחב אגוז
פס ניקל
פסי ניקל גל כפול אגוז
פס ניקל
פסי ניקל חץ וקשת אגוז
פס ניקל
פסי ניקל קשת כפולה צד ידית אגוז
פס ניקל
פסי ניקל קשת כפולה צד צירים אגוז
פס ניקל
פס ניקל גל וונגה
פס ניקל
פס ניקל קשת בודד צד ידית וונגה
פס ניקל
פס ניקל קשת בודד צד צירים וונגה
פס ניקל
פסי ניקל 1 צד ידית 1 צד צירים וונגה
פס ניקל
פסי ניקל 2 לאורך צד ידית וונגה
פס ניקל
פסי ניקל 2 רוחב במרכז הדלת וונגה
פס ניקל
פסי ניקל 2 רוחב עליון ותחתון וונגה
פס ניקל
פסי ניקל 3 לאורך צד ידית וונגה
פס ניקל
פסי ניקל 3 רוחב וונגה
פס ניקל
פסי ניקל 4 רוחב וונגה
פס ניקל
פסי ניקל 5 רוחב וונגה
פס ניקל
פסי ניקל גל כפול וונגה
פס ניקל
פסי ניקל חץ וקשת וונגה
פס ניקל
פסי ניקל קשת כפולה צד ידית וונגה
פס ניקל
פסי ניקל קשת כפולה צד צירים וונגה
פס ניקל
פס ניקל גל אלון מולבן
פס ניקל
פס ניקל קשת בודד צד ידית אלון מולבן
פס ניקל
פס ניקל קשת בודד צד צירים אלון מולבן
פס ניקל
פסי ניקל 1 צד ידית 1 צד צירים אלון מולבן
פס ניקל
פסי ניקל 2 לאורך צד ידית אלון מולבן
פס ניקל
פסי ניקל 2 רוחב במרכז הדלת אלון מולבן
פס ניקל
פסי ניקל 2 רוחב עליון ותחתון אלון מולבן
פס ניקל
פסי ניקל 3 לאורך צד ידית אלון מולבן
פס ניקל
פסי ניקל 3 רוחב אלון מולבן
פס ניקל
פסי ניקל 4 רוחב אלון מולבן
פס ניקל
פסי ניקל 5 רוחב אלון מולבן
פס ניקל
פסי ניקל גל כפול אלון מולבן
פס ניקל
פסי ניקל חץ וקשת אלון מולבן
פס ניקל
פסי ניקל קשת כפולה צד ידית אלון מולבן
פס ניקל
פסי ניקל קשת כפולה צד צירים אלון מולבן
פס ניקל
2 פסי ניקל גל כפול שמנת
פס ניקל
פס 1 ניקל גל שמנת
פס ניקל
פס ניקל קשת בודד צד ידית שמנת
פס ניקל
פס ניקל קשת בודד צד צירים שמנת
פס ניקל
פסי ניקל 1 צד ידית 1 צד צירים שמנת
פס ניקל
פסי ניקל 2 לאורך צד ידית שמנת
פס ניקל
פסי ניקל 2 רוחב במרכז הדלת שמנת
פס ניקל
פסי ניקל 2 רוחב עליון ותחתון שמנת
פס ניקל
פסי ניקל 3 לאורך צד ידית שמנת
פס ניקל
פסי ניקל 3 רוחב שמנת
פס ניקל
פסי ניקל 4 רוחב שמנת
פס ניקל
פסי ניקל 5 רוחב שמנת
פס ניקל
פסי ניקל חץ וקשת שמנת
פס ניקל
פסי ניקל קשת כפולה צד ידית שמנת
פס ניקל
פסי ניקל קשת כפולה צד צירים שמנת
פס ניקל
2 צוהר מעויין 15X15 במרכז הדלת לבן
פס ניקל
2 צוהר מעויין 15X15 צד ידית לבן
פס ניקל
3 צוהר מעויין 15X15 במרכז הדלת לבן.png
פס ניקל
3 צוהר מעויין 15X15 צד ידית לבן
פס ניקל
צוהר אור לבן
פס ניקל
צוהר חצי דלת לבן
פס ניקל
צוהר חצי דלת מחולק ל 4 לבן
פס ניקל
צוהר חצי דלת מחולק ל 6 לבן
פס ניקל
צוהר יפני לא מחולק לבן
פס ניקל
צוהר יפני מחולק ל-12 לבן
פס ניקל
צוהר יפני מחולק ל-3 לבן
פס ניקל
צוהר יפני מחולק ל-5 לבן
פס ניקל
צוהר יפני מחולק ל-8 לבן
פס ניקל
צוהר מעויין 15X15 (מעויין 1 גדול) לבן
פס ניקל
צוהר מעויין 15X15 במרכז הדלת לבן
פס ניקל
צוהר מעלית 8 160X במרכז הדלת לבן
פס ניקל
צוהר מעלית 8 160X צד ידית לבן
פס ניקל
1 צוהר מעויין 15X15 במרכז הדלת אגוז
פס ניקל
2 צוהר מעויין 15X15 במרכז הדלת אגוז
פס ניקל
2 צוהר מעויין 15X15 צד ידית אגוז
פס ניקל
3 צוהר מעויין 15X15 במרכז הדלת אגוז
פס ניקל
3 צוהר מעויין 15X15 צד ידית אגוז
פס ניקל
4 צוהר מעויין 15X15 (מעויין 1 גדול) אגוז
פס ניקל
צוהר אור אגוז
פס ניקל
צוהר חצי דלת אגוז
פס ניקל
צוהר חצי דלת מחולק ל-4 אגוז
פס ניקל
צוהר חצי דלת מחולק ל-6 אגוז
פס ניקל
צוהר יפני לא מחולק אגוז
פס ניקל
צוהר יפני מחולק ל-12 אגוז
פס ניקל
צוהר יפני מחולק ל-3 אגוז
פס ניקל
צוהר יפני מחולק ל-5 אגוז
פס ניקל
צוהר יפני מחולק ל-8 אגוז
פס ניקל
צוהר מעלית 8X160 במרכז הדלת אגוז
פס ניקל
צוהר מעלית 8X160 צד ידית אגוז
פס ניקל
1 צוהר מעויין 15X15 במרכז הדלת וונגה
פס ניקל
2 צוהר מעויין 15X15 במרכז הדלת וונגה
פס ניקל
2 צוהר מעויין 15X15 צד ידית וונגה
פס ניקל
3 צוהר מעויין 15X15 במרכז הדלת וונגה
פס ניקל
3 צוהר מעויין 15X15 צד ידית וונגה
פס ניקל
4 צוהר מעויין 15X15 (מעויין 1 גדול) וונגה
פס ניקל
צוהר אור וונגה
פס ניקל
צוהר חצי דלת וונגה
פס ניקל
צוהר חצי דלת מחולק ל-4 וונגה
פס ניקל
צוהר חצי דלת מחולק ל-6 וונגה
פס ניקל
צוהר יפני לא מחולק וונגה
פס ניקל
צוהר יפני מחולק ל-12 וונגה
פס ניקל
צוהר יפני מחולק ל-3 וונגה
פס ניקל
צוהר יפני מחולק ל-5 וונגה
פס ניקל
צוהר יפני מחולק ל-8 וונגה
פס ניקל
צוהר מעלית 8X160 במרכז הדלת וונגה
פס ניקל
צוהר מעלית 8X160 צד ידית וונגה
פס ניקל
1 צוהר מעויין 15X15 במרכז הדלת אלון מולבן
פס ניקל
2 צוהר מעויין 15X15 במרכז הדלת אלון מולבן
פס ניקל
2 צוהר מעויין 15X15 צד ידית אלון מולבן
פס ניקל
3 צוהר מעויין 15X15 במרכז הדלת אלון מולבן
פס ניקל
3 צוהר מעויין 15X15 צד ידית אלון מולבן
פס ניקל
4 צוהר מעויין 15X15 (מעויין 1 גדול) אלון מולבן
פס ניקל
צוהר אור אלון מולבן
פס ניקל
צוהר חצי דלת אלון מולבן
פס ניקל
צוהר חצי דלת מחולק ל-4 אלון מולבן
פס ניקל
צוהר חצי דלת מחולק ל-6 אלון מולבן
פס ניקל
צוהר יפני לא מחולק אלון מולבן
פס ניקל
צוהר יפני מחולק ל-12 אלון מולבן
פס ניקל
צוהר יפני מחולק ל-3 אלון מולבן
פס ניקל
צוהר יפני מחולק ל-5 אלון מולבן
פס ניקל
צוהר יפני מחולק ל-8 אלון מולבן
פס ניקל
צוהר מעלית 8X160 במרכז הדלת אלון מולבן
פס ניקל
צוהר מעלית 8X160 צד ידית אלון מולבן
פס ניקל
1 צוהר מעויין 15X15 במרכז הדלת שמנת
פס ניקל
2 צוהר מעויין 15X15 במרכז הדלת שמנת
פס ניקל
2 צוהר מעויין 15X15 צד ידית שמנת
פס ניקל
3 צוהר מעויין 15X15 במרכז הדלת שמנת
פס ניקל
3 צוהר מעויין 15X15 צד ידית שמנת
פס ניקל
4 צוהר מעויין 15X15 (מעויין 1 גדול) שמנת
פס ניקל
צוהר אור שמנת
פס ניקל
צוהר חצי דלת מחולק ל-4 שמנת
פס ניקל
צוהר חצי דלת מחולק ל-6 שמנת
פס ניקל
צוהר חצי דלת שמנת
פס ניקל
צוהר יפני לא מחולק שמנת
פס ניקל
צוהר יפני מחולק ל-12 שמנת
פס ניקל
צוהר יפני מחולק ל-3 שמנת
פס ניקל
צוהר יפני מחולק ל-5 שמנת
פס ניקל
צוהר יפני מחולק ל-8 שמנת
פס ניקל
צוהר מעלית 8X160 במרכז הדלת שמנת
פס ניקל
צוהר מעלית 8X160 צד ידית שמנת
פס ניקל
חירוץ 2לבן.png
פס ניקל
חירוץ 3 פסי אורך צד ידית לבן
פס ניקל
חירוץ 4 פסי רוחב לבן
פס ניקל
חירוץ 2שמנת.png
פס ניקל
חירוץ 3 פסי אורך צד ידית שמנת
פס ניקל
חירוץ 4 פסי רוחב שמנת
לחץ כאן לקבלת הצעת מחיר

דלתות "למינטו הידרו":

כל מי שחפץ לקנות דלתות נתקל במגוון עשיר של דלתות פנים מחומרים, עיצובים וסגנונות שונים. אחת הדלתות הכי נפוצה, בה נתקל היא דלתות למינטו הידרו.

אולם מה הן בעצם דלתות "למינטו הידרו" ? מה מאפיין אותן ובעיקר מה הופך אותך לכאלו פופולאריות ?

מלבד להיותן דלתות נפוצות ובעלות שם בעל ניחוח איטלקי, לדלתות "למינטו הידרו" יש כמה מאפיינים שמייחדים אותן והופכים אותן לדלתות איכותיות ביחס לעלות נמוכה יחסית.

ראשית, חשוב לדעת שדלתות "למינטו הידרו" בנויות משכבות ולא מלוח עץ אחד כמו שהיה נהוג ליצור דלתות בעבר. מה שהופך אותן לקלות משקל ונוחות לתזוזה. הדלתות עצמן בנויות מעץ דחוס עם חללים קטנים אשר תורמים לבידוד טוב.

השכבה החיצונית של דלתות ה"למינטו הידרו" הינה ציפוי ממשפחת הפורמייקה, אולם ציפוי ה"למינטו הידרו" יותר גמיש – מה שמאפשר עיטוף אסתטי ואיכותי גם לדלת וגם למשקוף.

ציפוי "למינטו הידרו" מגיע במגוון מאוד גדול של גוונים, עיצובים וסגנונות והוא הרבה יותר איכותי ועמיד למים להבדיל מלמינציה רגילה

לסיכום דלתות פנים מעוצבות "למינטו הידרו" לוקחות את הטוב מכל העולמות – יש להן את העמידות של הפורמייקה, ביחד עם העלות היחסית נמוכה של ציפוי איכותי שמחזיק לאורך זמן.

jQuery(function () { jQuery("a[href^='tel:']").click(function () { gtag_report_conversion() }); });
דילוג לתוכן